Total Kesediaan E-Book

Subjects

Model Kepemimpin pada Era Revolusi Industri 4.0

Pengarang (Author): Yusuf Ali, Ikhwan syahtaria, Supandi, Sri Sundari, Dindin.
ISBN: ISBN : 9 786025 808289
Subject: Model Kepemimpin pada Era Revolusi Industri 4.0
Penerbit: Unhan Press
Tahun Terbit: 2019
Baca Buku