Total Kesediaan E-Book

Subjects

BUKU INDUSTRI 4.0 ANALISIS TEKNOLOGI DAN PENERAPAN DI MILITER

Pengarang (Author): Sovian Aritonang ; Riyadi Juhana
ISBN: 978-623-6610-37-4 (no.jil.lengkap) 978-623-6610-38-1 (jil.1)
Subject: Buku Konsep Industri 4.0-Analisis Teknologi dan Penerapan di Industri dan Operasi Militer
Penerbit: Unhan Press
Tahun Terbit: 2021
Baca Buku